torstai 27. huhtikuuta 2017

Kuinka saada äänestäjät äänestämään sinuaVaalit ovat ohi, mutta analyyttisenä halusin pian jo vaalien jälkeen arvioida kampanjointia ja sen onnistumista. Tulos oli kampanjani käyttämien menetelmien ja kustannusten kannalta masentava. Niin moni asia meni pieleen.

Toisaalta ilman itsetutkiskelua ei voi saavuttaa parempia tuloksia.

Tausta


Käyttämäni vaalikampanjamenetelmät jakautuivat digitaaliseen näkyvyyteen, fyysisten esitteiden näkyvyyteen ja äänestäjien sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osittain nämä menetelmät olivat käytössä päällekkäin, joissakin tapauksissa vain osa. Digitaalisia menetelmiä olivat näkyvyys verkkoblogissani, facebookin sosiaalisessa profiilissa, median tarjoamissa vaalikoneissa (HS ja Yle) ja järjestöjen vaalilupauksien (parikymmentä) yhteydessä. Fyysisten esitteiden menetelmiä olivat luukutus, ilmoitustauluille kiinnittäminen ja kävelyteiden varsille liimaaminen. Äänestäjien kanssa sosiaalinen kanssakäymisen menetelmiä olivat vaaliteltan tai vaalikahvilan järjestäminen, jonka yhteydessä tarjosin herkkuja, kuumia juomia, esitteitä ja juttelin äänestäjien kanssa sekä esitteiden jakaminen henkilökohtaisesti ruuhkapaikoissa. Tilaisuuksista ilmoitin facebookin profiilissa ja fyysisten esitteiden yhteydessä.

Kun huomioin äänieni jakautumisen, niin helpoin on poistaa tuttujen ja läheisten äänet. Vaalikoneista ja liikenteen solmukohdissa jaetut esitteet ovat äänistä kaikkein vaikein poistaa. Näistä kahdesta määrittelemättömältä alueelta tulleista äänistä muodostuu tasainen 1-2 äänen aluepistemäärä koko Helsingin alueella. Samalla tämä tasainen äänimäärä muodostaa tässä tehtyjen tehokkuusarviointien virhemarginaalin. Luukutuksessa huomioin talouden koostuvan keskimäärin noin 1.8 äänestäjästä. Kiinnitetyssä ilmoittelussa en huomio väkimäärää. Telttailun ja vaalikahvilan yhteydessä arvioin väkimäärän tapauskohtaisesti ja suhteutan äänimäärän tapahtuman lähellä olevilta äänestysalueilta tulleeseen äänimäärään.

Havainnot


Alueet, joilla pelkästään luukutin pelkkiä esitteitä. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 1300 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla luukutin ja kiinnittelin esitteitä, joissa oli tiedote tulevasta tapaamisestani ja järjestin vaalitelttailun. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 1000 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla luukutin esitteitä ja kiinnittelin, joissa oli tiedote tulevasta tapaamisistani ja järjestin kaksi vaalikahvilaa. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 1800 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla järjestin pelkkiä vaalitelttailuja, keskustelin äänestäjien kanssa ja jaoin pelkästään omia esitteitäni. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 200 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla järjestin pelkkiä vaalitelttailuja, keskustelin äänestäjien kanssa ja jaoin omia ja muiden esitteitäni. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 200 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla järjestin pelkkiä vaalitelttailuja, keskustelin äänestäjien kanssa ja jaoin vaalilehteä, jonka sisällä oli esitteeni. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 500 äänestäjää kohden.

Alueet, joilla järjestin pelkkiä vaalitelttailuja, keskustelin äänestäjien kanssa ja jaoin karkeilla varustettuja esitteitä. Vaikutus alle 1 ääni, jokaista 200 äänestäjää kohden.

Johtopäätelmät


Havaintona on siis, että kaikki menetelmät ja niiden yhdistelmät mahtuvat virhemarginaalin sisään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki käyttämäni rahallinen panos, esitteet, vaaliteltat, vaalikahvilat, luukutus, ilmoitusten kiinnittäminen, vaaliesitteiden jakamistapa ja muut variaatiot eivät tuoneet havaittavaa vaikutusta suuntaan tai toiseen. Tärkein havainto menetelmistä on se, että vaalikoneet ovat tärkeitä. Niistä tulee vakaa määrä lisää ääniä jokaiselle.

Masentuneesti voisi ajatella, että kaikella vaalityöllä ei ollut mitään vaikutusta, mutta toisaalta ne ovat voineet tuoda ehkä juuri sen yhden äänen. Toisaalta, jos käyttämälläni työpanoksella tätä oletettua yhtä ääntä kohden aloittaisi kampanjoinnin, niin pääsyni valtuustoon edellyttäisi kampanjatyötä 6368 työtuntia. Tämä tarkoittaisi sitä, että ensi kunnallisvaaleja varten aloitettu päivittäinen neljän tunnin vaalityö olisi pitänyt aloittaa noin 3,5 kuukautta sitten. Näin. =D     .

Tulevaisuutta varten tulisi arvioida tarkemmin myös yksittäisen ehdokkaan profiilin tehokkuus suhteessa kilpailevien puolueiden ja oman puolueen vastaaviin. Ehdokkaiden pohjakannatuksen erottaminen profiilista on kuitenkin hankalaa, sillä jotkut saavat suuria äänimääriä tekemättä yhtään vaalityötä ja heikolla profiililla. Pohjakannatukseni on heikko, minulla ei ole laajaa perhe-, tuttava- tai ystäväverkostoa, enkä ole julkisesti tunnettu persoona. Alustavasti voin jo havaita, että oman kampanjani ydinongelma oli eniten profiilissani. Oma profiili pitää olla kuin kiiltävä timantti, joka loistaa ylitse muiden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti