Curriculum Vitae
Työkokemus
Yleistaidot ja harrastuneisuus
Luottamustehtävät ja suositukset
Tietotekniikka

My LinkedIn profile

Printtiversio (CV.pdf) täältä.


Muokattu viimeksi: 18.03.2017

Henkilötiedot

Ajokortti          BECE
Asepalvelus     Kaartin jääkärirykmentti, Helsinki, Santahamina

Koulutus

Helsingin Yliopisto 2010 - 2016
• Valtiotieteellinen tiedekunta. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos.
• Valtiotieteiden maisteri (poliittinen historia)
• Sivuaineet: taloustiede, johtaminen ja yleinen historia
• Pro gradu -tutkielma (2016) aiheesta
Vaalirahoituksen kirjavat käytännöt - tutkimus suomalaisten kansanedustajien vaalirahoituksen ominaispiirteistä vuosina 2007 – 2015.
• Kandinaatintutkielma (2013) aiheesta
Miten poliittiseen päätöksentekoon vaikutetaan suomessa? Tapauksena varallisuusveron poistaminen vuonna 2006.

Helsingin Ammattikorkeakoulu Metropolia 2005 - 2011
• Tietotekniikan koulutusohjelma, erikoistuminen ohjelmistotekniikkaan
• Tietotekniikan insinööri
Lopputyö "Näkökulmia motivaatioon ja oppimiseen videopelien avulla". Poikkeuksellinen poikkitieteellinen työ, joka sai arvosanaksi koko tekniikan ja liikenteen laitoksen ensimmäisen viitosen (5) yli kuuteen vuoteen.

Helsingin Yhteislyseon Lukio 2002 - 2005
• Vapaaehtoinen erikoistuminen: pitkä matematiikka (14 kurssia), pitkä fysiikka (12 kurssia), kuvaamataito, tietotekniikka, historia ja yhteiskuntatieteet.
• Ylioppilastutkinto, vuonna 2005


Työkokemus

Erikoissuunnittelija/Projektipäällikkö (8/2016 – jatkuu)
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
• Äitiyslomansijaisuus, jossa olen ottanut haltuuni edeltäjäni kaikki keskeneräiset hankkeet sekä ottanut vastuulleni monia muita lisähankkeita. Hankkeet ovat olleet luonteeltaan mittavia tietoteknisiä hankkeita. Työ on edellyttänyt poikkeuksellisen hyviä taitoja hallita lukuisten hankkeiden satoja pieniä lankoja hyppysissä. Johtaa, hallinnoida, sovitella, opetella ja tehdä tuhat ja yksi asiaa hetkessä joko yksin tai olemattomilla henkilöstöresursseilla.

Projektisuunnittelija (2/2012 - 10/2013)
Väestöliitto ry.
• Sivutoiminen perhe ja työ -projektin verkkoviestinnällinen suunnittelu ja toteutus. Työtehtävä on edellyttänyt onnistuakseen taitoja graafisessa suunnittelussa, verkkosivujen kehittämisessä ja projektien hallinnassa ja suunnittelussa.
 • Tämä työtehtävä on opettanut minulle miten tärkeää aito vuorovaikutus ja tehokas tiimityöskentely on toimintaympäristössä, jonka luomat työn edellytykset, kriteerit ja toimintamallit muuttuvat jatkuvasti. 
 • Lopulliset verkkosivut on nähtävissä osoitteessa:
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo-testeri/

Harjoittelija (6/2011 - 1/2013)

Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
• Verkkopalvelujen suunnittelu, organisointi ja toteutus. Käytännössä puolet työstä on käsittänyt Open Source Drupal 7.x -verkkojulkaisuohjelmaan pohjautuvaa teknisestä toteutusta ja ohjelmistokehitystä, kun taas toinen puolisko on koostunut suunnittelusta, organisoimisesta ja projektinhallinnasta.
 • Tämä työtehtävä on opettanut minulle miten tärkeää on omata positiivinen ja yrittäjähenkinen ote työtehtäviin. Aloitin viestinnän harjoittelijana ja päädyin suunnittelemaan, hallinnoimaan ja toteuttamaan yksin koko viraston intra- ja internet-verkkoviestintäratkaisua. Harjoittelukauttani jatkettiin neljästi. Työtehtävän lukemattomat haasteet opettivat paljon projektinhallinnasta ja julkisen hallinnon toimintatavoista.

Tutkimusassistentti (1/2011 - 1/2013)
TNS Gallup Oy
• Itsenäisiä keikkatöitä asiakaspalvelun arvioinnissa. Erilaisia kenttätehtäviä, testejä ja analyysejä, kuten mm. asiakaspalveluun soittaminen, valeostot, myyjien arviointi tarkkailemalla ja vastaavat testit, joilla arvioidaan asiakaspalvelutyöntekijöiden asiakaspalvelutaitoja. Työtehtävä on edellyttänyt onnistuakseen asiakaspalvelun periaatteiden hyvää hallitsemista, arviointikykyä, esiintymistaitoja, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja suunnittelukykyä.

Ohjelmistosuunnittelija (6/2008 - 9/2009)
Conmio Oy
• Ohjelmistoalustojen kehittäminen itsenäisesti ja pienessä ryhmässä. Pääasiallinen työkuva on koostunut mobiiliorientoituneiden palveluiden luomisesta New York Times –sanomalehdelle. Onnistunut suoriutuminen työtehtävissä on vaatinut minulta paljon tietoteknisiä taitoja, asiakaspalvelutaitoja ja kykyä työskennellä niin ryhmässä kuin itsenäisesti.
• Tietoteknisesti työ on vaatinut seuraavien teknologioiden hallintaa: HTML, XHTML, XML, SQL, CSS, Java, Unix/Linux palvelin/käyttöjärjestelmät, Windows -käyttöjärjestelmät ja erilaiset verkkosisällönhallintajärjestelmät (CMS) – järjestelmät

Projektityö (1/2008 - 12/2008)
Lastenklinikoiden Kummit Ry
• 21.4 - 31.12.2008 (vastuunalainen aika)
• Verkkokaupan luominen verkkosisällönhallintajärjestelmällä (CMS) ja sen hallinnointi ja ylläpito. Työtehtävässä suoriutuminen on edellyttänyt improvisoivaa ja monipuolista tietotekniikan soveltamista niin itse verkkokaupan toteuttamisessa kuin siihen liittyvien asioiden organisoimisessa.

Kuorma-auton kuljettaja (1/2006 - 1/2007)
• Varusmiespalvelus
• Ajokoulutus yhdistelmäajoneuvokorttiin (E –kortti)
• Monipuolinen ja runsas kenttäkoulutus vaativissa olosuhteissa.
• Logistiikan peruskoulutus
• Paja-, halli- ja huoltotehtävät. Ajoneuvon perushuolto.

Puistotyöntekijä (kesätyö, 2002 - 2005; 2007)
• Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto (HKR)
• Kaupungin viheralueiden ylläpito ja hoito, sekä kiinteistöjen ulkoinen kunnossapito.

Atk-tukihenkilön apulainen (2vk harjoittelu, 2000)
• Helsingin Poliisi
• Mikrotuen avustavat tehtävät.


Yleistaidot ja harrastuneisuus

Kielitaidot

• Suomi (taso C2, äidinkieli)
• Englanti (taso C2, eli erinomainen)
• Ruotsi (taso B1, eli tyydyttävä). Virallinen virkamiesruotsi.
• Viro (taso A2, eli perusteet)

Koulutus, projektityö ja johtaminen

• Käytännön kokemusta erilaisia ikä-, sosioekonomista- ja kulttuuriryhmiä edustavien ihmisten kouluttamisessa yksilö- tai pienryhmäopetuksena mm. hallinnollisesti luottamustehtävissä, sekä osana tietoteknisiä harrastuksiani ja työtehtäviä.
• Valmiudet, kykyä ja kokemusta projektisuunnittelusta, raportoinnista, kokouskäytännöistä, neuvotteluista, ulkoistamisesta ja ryhmätyöskentelystä .
• Operationaalisen ja hallinnollisen johtamisen taitoja, kokemusta ja koulutusta. Kokemusta on kertynyt luottamustehtävien, opiskeluryhmien ja vapaaehtoisten johtamisen myötä.

Harrastukset

• Puutarhanhoito
• Tietokoneet, ohjelmointi ja grafiikka
• Pelit, lautapelit, puzzlet, roolipelit, larppaus ja näytteleminen.
• Kulttuuri, mm. taide, museot, teatteri, musiikki ja kirjallisuus
• Historia, yhteiskunta ja politiikka


Luottamustehtävät ja suositukset

Nykyiset luottamustehtävät

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Jakomäen alueyhtiön hallituksen asukasjäsen 2016-2018
Helsingin Kaupungin työllistämistoimikunnan varajäsen 2013 - 2017
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelu Oy:n tarkastuslautakunnan varajäsen 2013 - 2017


Menneet luottamustehtävät

• Helsingin Yliopiston opintotukilautakunnan varajäsen 2011 - 2014
• Helsingin Yliopiston opettajien pedagogisten opintojen valintatoimikunnan opiskelijaedustajan varajäsen 2010-2014
HOAS Asukahallituksen valtuuston jäsen 2010 - 2015
HOAS Asukahallituksen yhteistyöelimen jäsen ja varapj. 2009 - 2013
• Helsingin Yliopiston oikeusturvalautakunnan varajäsen 2011 - 2013
HOAS Asukastoimikunnan puheenjohtaja ja määrärahavastaava 2008 - 2013
• Helsingin Yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen laitosneuvoston varajäsen 2010 - 2011
• Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisen tiedekuntaneuvoston varajäsen 2010 - 2011
• Metropolian Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2010 - 2011
• Metropolian Opintotukilautakunnan jäsen 2010 - 2011
• Metropolian Tietotekniikka ja Viestintä klusterin johtoryhmän opiskelijaedustajan varajäsen 2010 - 2011

Suositukset

Suosituksia ja suosittelijoiden yhteystiedot saa pyytämällä. Erinomaisia palautteita on saatavilla mm.

• Väestöliitto ry. lähimmältä esimieheltä.
• Valviran (Sosiaali- ja Terveydenalan valvontavirasto) tietojohtajalta ja viestintäpäälliköltä.

Tietotekniikka


Ohjelmointitaidot: CSS, PHP, HTML, XHTML, J2SE, J2EE, J2ME, JavaScript, C, C++, SQL, XML, Shell-script (hyvät taidot) sekä FLASH, AVR, Python, VBA (välttävät taidot). Yleiskokemusta osana muuta ohjelmointia mm. ANT, SVN, Subversion, JUnit, Spring, Hibernate, JSP, Servlet, XSL, XSLT, SAX ja DOM.

Valmiudet tehdä nettisivuja ja sovelluksia, joissa graafisia ominaisuuksia, toiminnallisia ja interaktiivisia elementtejä. Kyky oppia, omaksua ja hyödyntää itsenäisesti uusia tekniikoita.

Kokemusta projektisuunnitelusta ja -johtamisesta. Kyky ymmärtää ja hyväksikäyttää mallintamisen yleiskaaviota ja -malleja, UML, suunnittelumalleja (Yleismallit ja Gamma), Test-Driven Development (TDD), projektityömallit (mm. Scrum, Agile, XP).

Ohjelmistokokemusta Ohjelmisto- ja käyttöliittymäsuunnittelijana minulla poikkeukselliset kyvyt omaksua ohjelmistojen ja laitteiden toiminta hyvin nopeasti. Henkilökohtaista kokemusta minulla on erityisesti mm. Drupal 6.x - 7.x, NVU, Borland Jbuilder, NetBeans, Eclipse, C++ Builder 2006/2007, Microsoft Visual Studio, SVNTortoise, MySQL, HeidiSQL, TurboC++, Windows-, MacOS- ja Linux-käyttöjärjestelmät, Linux Server, WMWare, Apache Tomcat, Adobe Photoshop, Adobe Premier, GIMP, Paint.net, Dia, Microsoft Office, LibreOffice ja OpenOffice.

Verkkosivuja, joiden kehittämiseen tai suunnitteluun olen osallistunut:
http://www.christmusic.fi/
http://mobile.nytimes.com/
http://www.valvira.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo-testeri/
http://kauppa.kummit.fi/