tiistai 15. syyskuuta 2015

Kansalaisaloite kansanedustajien palkkioiden muuttamisesta palkaksi

Erinomainen ehdotus on nyt nähtävillä osoitteessa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1547

 

 Aloitteen sisältö

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan muutoksia edustajanpalkkiolakiin siten, että kansanedustajien palkkiot muutettaisiin palkoiksi ja kulukorvaukset suhteutettaisiin yleisesti käytettyihin matkavähennyksiin ja kulukorvausten yleisyyteen palkansaajien keskuudessa. Lisäksi kansanedustajan saamien vuosittaisten tulojen, etujen, palkkioiden ja lahjoitusten rahallisesti mitattavaa maksimimäärää tulisi laissa rajoittaa.

Perustelut

Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen rajuista leikkausesityksistä mikään ei koske kansanedustajien etuja. Siksi onkin mielestäni perusteltua ja oikeudenmukaista, että kansanedustajatkin osallistuvat Suomen talouden talkoisiin.

Kansanedustajan palkkiot
Hallituksen esitykset toimista kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi eivät koske kansanedustajia, koska kansanedustajille maksetaan palkan sijaan palkkiota. Siksi onkin perusteltua, että kansanedustajien palkkiot muutettaisiin palkaksi. Edustajille maksettava palkka voitaisiin sitoa valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten johtajien mediaaniansioon siten, että puhemiestä, varapuhemiestä ja puheenjohtajia lukuunottamatta edellä mainittuun ansioon tehdään 10 prosentin vähennys.

Kansanedustajien kulukorvaukset
"Suomi on syvällä suossa.", sanoo Juha Sipilä. Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi kansanedustajien kulukorvauksia on leikattava ja perusteita on tiukennettava. Kansanedustajien kulukorvaukset voitaisiin suhteuttaa yleisesti käytettyihin matkavähennyksiin ja kulukorvausten yleisyyteen palkansaajien keskuudessa. Tavoitteena on kansanedustajien kulukorvausten ja kotimaan matkojen määrärahojen leikkaaminen 30 prosentilla.

Kansanedustajan vuositulojen rajoittaminen
Eduskunnasta saatavien palkkioiden ja kulukorvausten lisäksi kansanedustajan arjen taloutta harmauttavat ylimääräisinä kokouspalkkioina, "syntymäpäivälahjoina", kestityksinä sekä säätiöissä ja julkisissa hallinnoissa vuosipalkkioina saatavat ansiot. Siksi onkin perusteltua, että voisimme rajoittaa kansanedustajan saamien vuosittaisten tulojen, etujen, palkkioiden ja lahjoitusten rahallisesti mitattavaksi maksimimääräksi kansalaisen mediaanitulotason.