keskiviikko 26. syyskuuta 2012

Paremman Helsingin Yliopiston puolesta

Näin ne vuodet vierivät.

Jälleen kerran olen ehdolla Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon. Asenteeni ylioppilaskuntaa ja yhteiskuntaa kohtaan on opiskeluvuosien varrelle entisestään tiivistynyneet ja ehkä hieman kyynistyneet. En usko usko maailmaa mullistaviin muutoksiin, maailmanpelastamiseen, kiihkoiluun, anarkiaan tai vallankumoukseen. Realismi on todeta, että pienet ihmiset voivat muovata järjestelmää vain osallistumalla siihen ja pienin muutoksin.

Suurin osa ihmisistä äänestää edustajistovaaleissa kavereita tai tuttuja olivat he samaa mieltä tai eivät. Lopputuloksena on yleensä "hyvien tyyppien" edustajisto - samanlaisia isänmaan toivojen edustajisto, joista vuosisataiset hyväveli-verkostomme ovat kummunneet.

Jotta edes pieni muutos olisi mahdollista, esittelen ohessa lyhyesti henkilökohtaiset vaaliteesini paremman yliopiston puolesta:  

Keppiä ja porkkanoita:Porkkanat
 • Ylioppilaskunnan pakollisen jäsenmaksun ylioppilaskunnan osuuden puolittaminen
  • Tällä hetkellä ylioppilaskunnan osuus on 47e / lukuvuosi.
 • Ylioppilaiden terveydenhuollon parantaminen
  • Viikin palvelupisteen laajentaminen kattamaan myös paikallisen kiireellisen ja kiireettömän perus- ja hammasterveyshuollon.
  • Nostamalla pakollista YTHS-maksua 60 euroon vuodessa, nykyisestä 43€/vuosi.
  • Kiirettömän hammasterveydenhuollon oikeus myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille (nyt säästösyistä leikattu pois) 
  • Mielenterveyspalveluiden parantaminen henkilöstöä lisäämällä ja psykiatristen sairaanhoitajien tarjoama keskusteluapu jokaiselle kampukselle. 
  • Erilliset kiintiöt teekkareille ja ylioppilaille määrärahaosuuden mukaisesti
 • Ylioppilaiden kunnon ja terveyden parantaminen
  • Jokaiselle yliopistoliikuntaan tulevalle mahdollisuus ilmaiseen ensimmäiseen kuukauteen.
  • YTHS:n järjestämät eri liikuntalajeihin perehtymisestä ilmaiseksi ja toistuvaksi eri Unisportin pisteissä. Tilaisuuksille varataan aikaa, mutta ei järjestetä jos ihmiset eivät ilmoittaudu.
  • Parempi tiedoittaminen uusille opiskelijoille liikuntamahdollisuuksista alkuvaiheen perehdytyksissä.
 • Ylioppilaiden ruuan parantaminen
  • Kuvataideakatemian tyylisen edullisen, maukkaan ja tehokkaan kasvisbaari -konseptin laajentaminen pilottihankkeena ylioppilasaukion UniCafeeseen.
  • UniCafen ruuanlaatua ei ole voitu parantaa kokkien koulutuksella, joten ratkaisuna on paremmin motivoituneiden ruuantuottajien hankinta vanhojen tilalle.
 • Ylioppilaslehden laadun parantaminen
  • Ylioppilaslehden laadun parantaminen kohti vakavasti otettavaa journalismia, nykyisen aikakausilehti -kehityksen sijaan. Enemmän tiedelehti, kuin Seura, City tai 7 päivää.
  • Ylioppilaiden laajempi mukaan ottaminen lehden toimitukseen ja sen suunnitteluun. Rohkeasti mallia yliopiston harrastelijatasoltaan hyvin laadukkaasta järjestölehtitoiminnasta.
 • Yhteiskunnallisesti aktiivisen ylioppilaskunnan toiminnan jatkaminen
  • Vahva läsnäolo ja lobbaus kunnallisten ja valtakunnallisten päättäjien keskuudessa.
  • Ensisijassa opiskelijoiden edunajaminen, mutta myös kannanottoja oikeudenmukaisemman ja suvaitsevamman yhteiskunnan puolesta.
  • Opiskelijaedustajien toimintaryhmien muodostaminen, pakollinen kokouskoulutus/kokemus ja edustuspalkkiot toimintaryhmien vetäjille. Toimintaryhmien toiminnan ja tulosten aktiivinen valvonta edustajiston kokouksissa. 
 • Loppu ylioppilaskunnan hyväveli-verkostoille
  • Loppu vanhalle piiri-pieni-pyörii toiminnalle. Vanhojen toimijoiden ja kavereiden suosimisen lopettaminen.
  • Uudistusmielisten ajatusten kerääminen ja vapaaehtoisten työryhmien muodostaminen tilanteen parantamiseksi.
  • Lyyra-kortin tunnuksiin perustuvan suoran ja sitovan demokratian äänestykset mahdollisiksi kriittisissä ja ristiriitaisissa kysymyksissä.
 •  Enemmän asuntoja opiskelijoille
  • Opiskelijamyönteisemmän HOAS:n hallituksen valitseminen
  • Ylioppilaskunnan edustajiston mukaan ottaminen HOAS:n suurten päätösten suunnitteluun ja hallituksen toimintaan.
Kustannuksia syntyisi enimmäkseen tilapäisistä muutoksista, mutta ylioppilaskunnan budjetista katoaisi jäsenmaksujen leikkaamisen myötä 638 750 €.

Vastaavasti opiskelijan edut paranevat huomattavasti, mutta samaan aikaan jäsenmaksut pienevät vuodessa 5,5€.
Keppiä

 • Vuokrataan tai myydään Domus Gaudium kokonaan pois yläkerran Sivistys-saunaa lukuunottamatta. Tällä hetkellä Domus Gaudiumin 939m² järjestötilaa maksaa ylioppilaskunnalle 247 896 € (Talousarvio 2012 mukaan tilavuokraksi on arvioitu 22€/m²)
 • Vuokrataan Domus Academican järjestötilat ulkopuolisille tai tutkitaan niiden mahdollisuutta muuttaa asuinkäyttöön. Tällä hetkellä Domus Academican 130m² järjestötilaa maksavat ylioppilaskunnalle 10 920€ (Talousarvio 2012 mukaan tilavuokraksi on arvioitu 7€/m²)
 • Tiloista säästämällä myös siivouksen ja energian kustannukset pienenevät.
 • Ylioppilaslehden ja Studentbladetin toiminnan muuttaminen nykyisestä toimintaperusteisesta palkkauksesta enemmän kohti tulospalkkausta. Enemmän ylioppilasvapaaehtoisia mukaan. Tällä hetkellä Ylioppilaslehden ja Studentbladetin kustantaminen maksaa 335 000€/vuosi.
 • Välittömien ja välillisten järjestöpalveluiden puolittaminen. Järjestöillä jäisi kuitenkin 400 000€ /vuosi budjetin edestä tiloja käytettäväksi. Tällä hetkellä järjestöille maksetaan toiminta-avustuksia siis 270 500 € edestä vuodessa.
Saavutettavat säästöt olisivat siis karkeasti arvioiden noin  649 000 € / vuosi.

Lähteet:
Ylioppilaskunnan talousarvio 2012 - http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Budjetti2012.pdf