Mitä mieltä minä olen?

Luettelen tässä linkkejä eri asioihin, joita olen tutkinut ja tarjonnut niihin erilaisia ratkaisuja eri näkökulmia painottaen. Yleisesti kannanotoillani haluan vaikuttaa yhteiskuntaan edistävässä mielessä ja jakaa huomiota ristiriidoille, epäoikeudenmukaisuuksille ja ongelmille nykyisessä yhteiskunnassamme, niin globaalilla, kansallisella kuin paikallisella tasolla.

Mitä mieltä minä olen aiheesta...
Asuntopolitiikka, kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu
Koulutus ja opiskelu
Työelämä ja työttömyys
Päihteet ja huumausaineet
Syrjäytyminen ja köyhyys
Ulkopolitiikka
Yhteiskunta, demokratia ja tasa-arvo
Ympäristö, eläimet ja luontoAsuntopolitiikka, kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu

Koulutus ja opiskelu

Autot, liikenne ja julkinen joukkoliikenne

  Työelämä ja työttömyys

  Päihteet ja huumausaineet

  Syrjäytyminen ja köyhyys

  Ulkopolitiikka

  Yhteiskunta, demokratia ja tasa-arvo

  Ympäristö, eläimet ja luonto